Život 13. lipnja 2019.

#spasime: Zakon o nasilju u obitelji treba mijenjati - evo prijedloga

Pixsell/Sanjin Strukic.
  • Inicijativa #spasi me koja se bori protiv nasilje u obitelji pokrenula je i pitanje izmjena postojećih zakona
  • Zakoni koji su trenutačno na snazi su neadekvatni i manjkavi 

Prijedlozi inicijative za uvođenje nulte stope tolerancije za nasilje u obitelji su sljedeći:

  • tjelesno nasilje i spolno uznemiravanje uvijek kvalificirati kao kazneno djelo nasilja u obitelji iz čl. 179.a KZ, a ne kao prekršaj. U tu svrhu izmijeniti definiciju kaznenog djela nasilja u obitelji. 
  • obavezna uputa sudovima o zaštiti dostojanstva i sigurnosti žrtve nasilja u obitelji kao strane u postupku sukladno čl. 6. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Poglavlju VI. Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
  • obavezna primjena zaštitnih mjera iz čl. 13. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji tako da će se, sukladno čl. 52. Konvencije, prednost uvijek dati sigurnosti žrtava ili osobama izloženim riziku
  • povećanje zakonskog minimuma kazni za kazneno djelo nasilja u obitelji kao i kvalificirane oblike ostalih kaznenih djela iz Kaznenog zakona (počinjenih prema članu obitelji ili bliskoj osobi) te povećanje kazni za prekršaje iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelj

 | Autor: Pixsell/Sanjin Strukic Pixsell/Sanjin Strukic

Kad je riječ o edukacija te prevenciji nasilja predlaže se ontinuirana međuresorna suradnja na prevenciji, sankcioniranju te javnom osuđivanju obiteljskog nasilja te organizacija sveobuhvatne državne edukacijske kampanje nulta tolerancija na nasilje, s naglaskom na obavezu svakog pojedinca da spriječi i prijavi nasilje u obitelji, organizacija obaveznih stručnih i periodičnih edukacija i senzibilizacija svih službenika i djelatnika koji u svome radu dolaze u doticaj s djecom i žrtvama nasilja o postupanju u takvim slučajevima, ranom prepoznavanju znakova nasilja, a prijedlog je i obavezno uvrštavanje u obrazovni sustav edukaciju o obiteljskom i rodno uvjetovanom nasilju. Također, inicijativa #spasime smatra da je nužno osnažiti institucije sustava: uspostaviti obiteljske sudove pri općinskim sudovima, uspostaviti neovisno tijelo koje ima ovlasti po prijavama građanki i građana vršiti nadzor nad radom institucija uključenih u pojedinačni slučaj, izvaninstitucionalnu podrška skloništima i savjetovalištima, uvođenje zasebne, 24 sata dnevno i 7 dana tjedno dostupne telefonske i internetske službe za podršku žrtvama nasilja...

Komentari 0