impressum

Glavna urednica

Vedrana Čarapović

e-mail: vedrana.carapovic@miss7.hr

Redakcija

Eva Misirača

e-mail: eva.misiraca@miss7.hr

Korana Marović

e-mail: korana.marovic@miss7.hr 

Andrea Široki

Marjana Filipović Grčić

Kristina Deranja

e-mail: kristina.deranja@miss7.hr

Anamaria Butković

Voditeljica ženskog klastera 24sata/ Brand manager miss7

Tonkica Zlački

tel. 01/6300 488

e-mail: tonkica.zlacki@24sata.hr 

Uprava

Boris Trupčević

Miro Mauhar

(članovi uprave)

Direktor digitalnih medija

Zoran Turković

Direktor tiskanih medija

Renato Ivanuš

Oglašavanje

Mirjana Glavak (direktorica)

Marcela Rukavina (voditeljica prodaje i zamjenica direktorice prodaje medijskih rješenja 24sata grupe)

tel. 01/6069 179

e-mail: marcela.rukavina@24sata.hr 

Marketing

Ante Franotović (direktor)

tel. 01/6069 684

e-mail: marketing@24sata.hr

Prokuristi

Renato Ivanuš

Ivana Krajinović

Dizajn i razvoj

Styria medijski servisi d.o.o.
Nikša Gopčević (direktor razvoja i produkcije digitalnih medija)

STYRIA MEDIA INTERNATIONAL

Boris Trupčević
Andrea Borošić
(direktori za Hrvatsku)

Izdavač

Glavni urednik 24sata: Goran Gavranović

24sata d.o.o. za nakladničku djelatnost,
Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb
MB: 3224945
OIB: 78093047651
PDV broj: HR78093047651,
MBS: 08005163, Trgovački sud u Zagrebu
ŽR: 2360000-1101359760, Zagrebačka banka, Paromlinska 2, Zagreb
Temeljni kapital društva iznosi 13.010.400,00 HRK i u cijelosti je uplaćen
www.24sata.biz