impressum

Glavna urednica svih miss7 izdanja

Marjana Filipović Grčić
email: marjana.filipovic-grcic@miss7.hr

Urednica specijaliziranih portala miss7 grupe:
Martina Medverec

Redakcija

Andrea Široki
email: andrea.siroki@miss7.hr

Nika Vizek
e-mail: nika.vizek@miss7.hr

Doroteja Buči
e-mail: doroteja.buci@24sata.hr

Kristina Šerić
e-mail:  kristina.seric@24sata.hr

Lara Kapović
e-mail: lara.kapovic@24sata.hr

Info e-mail: info@miss7.hr

Sljedeća e-mail adresa je određena kao jedinstvena kontaktna točka za tijela Država članica, Komisiju i Europski odbor za digitalne usluge za pitanja koja se odnose na Akt o digitalnim uslugama: zona@24sata.hr
Komunikacija sa prethodno navedenom jedinstvenom kontaktnom točkom moguća je na hrvatskom i engleskom jeziku. 
Kada nam se obraćate, molimo Vas da navedete naziv tijela u čije ime nas kontaktirate, kao i naziv adrese elektroničke pošte za kontakt u slučaju da Vam moramo postaviti pitanje, osim ukoliko su navedene informacije već obuhvaćene u Vašem potpisu elektroničke pošte.

Sljedeća e-mail adresa je određena kao jedinstvena kontaktna točka za sve upite primatelja usluga: zona@24sata.hr

Uprava

Zoran Turković, direktor i član uprave

Goran Gavranović, prokurist
 

Direktorica tiskanih medija

Maja Pecotić
 

Oglašavanje

Marcela Rukavina, direktorica client success & service
e-mail: marcela.rukavina@24sata.hr

Marketing

Ante Franotović, direktor
e-mail: marketing@24sata.hr
 

Dizajn i razvoj

Styria Digital Development d.o.o.
Miro Mauhar, direktor

 

Izdavač

Glavni urednik 24sata: Ivan Buča

24sata d.o.o. za nakladničku djelatnost,
Oreškovićeva 3D, 10010 Zagreb
MB: 3224945
OIB: 78093047651
PDV broj: HR78093047651,
MBS: 08005163, Trgovački sud u Zagrebu
ŽR: 2360000-1101359760, Zagrebačka banka, Paromlinska 2, Zagreb
Temeljni kapital društva iznosi 13.010.400,00 HRK i u cijelosti je uplaćen
www.24sata.biz