Life&style 07. ožujka 2014.

Posjetite izložbu Ornament je zločin (DA/NE?)

Izložba Ornament je zločin (DA/NE?) otvoriti će se u utorak, 11. ožujka u Galeriji VN u 18 sati. Izložba je rezultat istraživanja unutar nastave kolegija modnog dizajna diplomskog stupnja Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pred studente je postavljen problemski zadatak promišljanja uloge ornamenta u suvremenom modnom dizajnu uz evidentnu referencu na poznata razmišljanja o funkcionalnosti i ukidanju ornamenta koje pronalazimo u skupini eseja Adolfa Loosa Ornament i zločin (1908.).

Cilj rada sa studentima nije bio zauzeti gorljiv stav prema eliminaciji ili afirmaciji ornamenta, već pokušati sagledati obje strane te kroz prizmu današnjeg trenutka odgovoriti na oba pitanja jednako kvalitetno u stilu dizajnerski postavljenog zadatka. Doživljaj ornamenta uvažavajući i Loosova razmišljanja s početka stoljeća isprovocirao je kod studenata različite pristupe njegovu shvaćanju od krajnje konceptualnih do striktno modnih.  

 | Autor:

Prateća predavanja uz izložbu održat će znanstvena savjetnica u zavodu za Etnologiju i folkloristiku dr. sc. Reana Senjković i umjetnica mlađe generacije Andrea Resner u četvrtak 13. ožujka u prostoru Galerije VN.

 | Autor:

Predavanja će održati dr. sc. Reana Senjković u 13 sati i prof. lik. kult. Andrea Resner u 14 sati. Mentorica projekta je mr. um. Jasminka Končić, a svoje radove će predstaviti studenti modnog dizajna: Matija Čop, Vedrana Mastela, Petra Stanković, Marcela Šahini, Sanja Švraka, Maja Vukovinski

Komentari 0