13. veljače 2019.

Pravila natječaja "BFF" i korištenja osobnih podataka

Pročitaj pravila nagradnog natječaja "BFF" i savladaj izazov s frendicom!

Članak 1.
Prema ovim pravilima 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, MB 03224945, OIB 78093047651 (dalje u tekstu: Priređivač), priređuje nagradni natječaj naziva "BFF".

Članak 2.
Svrha nagradnog natječaja, u kojemu je potrebno opisati izazov kojeg bi čitatelji htjeli savladati s frendicom, objasniti zašto baš s tom frendicom, poslati zajedničku fotku, personalizirati je i upisati svoju mail adresu, je promocija bff.hr micrositea.

Članak 3.
Nagradni natječaj naziva "BFF" održava se od 15.2.2019. do 10.3.2019.

Članak 4.
Nagradni fond sastoji se od:

  • 1x odabir želje od strane PRIREĐIVAČ
  • 10 x Vichy Minéral 89

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Priređivač nije odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika.

Sudionici mogu biti sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Hrvatskoj. Priređivač je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača ili društva L'OREAL ADRIA d.o.o. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača i društva L'OREAL ADRIA d.o.o. na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 5.
Proglašenje dobitnika će biti u periodu od 11.3. – 17.3. u sklopu nagradnog natječaja "BFF" slanjem email potvrde dobitnicima da su osvojili neku od nagrada. Nagrada će biti poslana dobitnicima putem mail adrese koju će upisati prije početka sudjelovanja u nagradnom natječaju. Dobitnici se biraju na temelju najkreativnije prijave, prema odabiru žirija.

Članak 6.
Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (e-mail adresa), sukladno Pravilima o korištenju osobnih podataka niže. Navedeni podaci će biti upotrijebljeni za preuzimanje nagrade i direktni marketing, pod uvjetom da sudionici pristanu na primanje poruka marketinške prirode (newsletter).

Članak 7.
Priređivač osigurava objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitnicima njihovu isporuku.

Članak 8.
U slučaju dobitka nagrade sudionici se obvezuju Priređivaču staviti na raspolaganje svoje osobne podatke potrebne za potrebe dodjele nagrade, sukladno zahtjevu Priređivača (e-mail adresa). U slučaju da dobitnik odbije dati svoje podatke Priređivaču nagradnog natječaja u roku koji odredi Priređivač, nagrada mu neće biti uručena. Podaci o dobitnicima nagradnog natječaja bit će podijeljeni s društvom L'OREAL ADRIA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Zavrtnica 17 za potrebe dodjele nagrade, koje podatke će navedeno društvo čuvati 90 dana, osim ako sudionici pristanu na primanje marketinških materijala (newslettera), u kojem se trenutku njihovi osobni podaci obrađuju sve dok privola za obradu nije povučena.

Članak 9.
Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 10.
U slučaju da se u Nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Članak 11.
Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

Članak 12.
U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i društva L'OREAL ADRIA d.o.o sa svojom užom obitelji.

Članak 13.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti od 15.2.2019. godine. Svi sudionici koji upišu ispravnu mail adresu na micrositeu bff.hr i pritiskom na tipku „Pošalji“, imaju priliku sudjelovati u nagradnom natječaju i osvojiti jednu od nagrada iz nagradnog fonda.

Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici ovog natječaja, daju u korist pravo isključivog iskorištavanja autorskih prava na prijavljene radove tako da ovlašćuju Priređivača da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Hrvatske, Srbije i Slovenije sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćaju da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. 

Priređivač je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Sudionika nagradnog natječaja prema Priređivaču ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Sudionika. 

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...). Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Priređivaču po bilo kakvoj osnovi. 

Članak 14.
U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Priređivača bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, sudionik nagradnog natječaja koji je prijavio materijal se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Priređivača od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Priređivač se obvezuje obavijestiti sudionika nagradnog natječaja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. 

Članak 15.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 16.
Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.  
 

Zagreb 15.2.2019.
24sata d.o.o.

 

Pravila o korištenju osobnih podataka
Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju „BFF“ koji se održava od 15.2.2019. do 10.3.2019. te davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz obrasca (e-mail adresa) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka.

Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja nagrada i dijeljenja s trgovačkim društvom L'OREAL ADRIA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Zavrtnica 17 za potrebe dodjele nagrade. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se od strane trgovačkog društva 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1 u periodu od 90 dana. Podaci o dobitniku nagrade bit će podijeljeni s s društvom L'OREAL ADRIA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Zavrtnica 17 za potrebe dodjele nagrade.

U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite 24sata d.o.o. na adresu: podrska@24sata.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti, na način da nas kontaktirate na broj telefona 01/6400689, elektroničkim putem na adresu: podrska@24sata.hr ili pisanim putem na adresu Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, uz napomenu „odjel prodaje“.

Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor.Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr.

Sve dodatne informacije o načinu na koji društvo 24sata d.o.o. obrađuje osobne podatke možete pronaći na: https://miss7.24sata.hr/pravila-privatnosti/

Sve dodatne informacije o načinu na koji društvo L'OREAL ADRIA d.o.o obrađuje osobne podatke pronaći na: https://www.vichy.hr/clanci/politika-privatnosti/a70384.aspx


 

Komentari 0