19. veljače 2016.

Pravilnik Romantični Zagreb

Detaljna pravila pročitajte u nastavku

Donosimo pravila nagradnog natječaja 'Karta romantičnog Zagreba'. Uključite se i osvojite vrijedne nagrade!

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj 'Karta romantičnog Zagreba' raspisuje: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se traže fotografije romantičnih lokacija u Zagrebu i tekst koji sudionike nagradnog natječaja vežu uz isto, raspisuje se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj traje od 20.02.2016 do 30.09.2016 na web adresi https://miss7.24sata.hr.

Članak 3:

FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

U svakom kolu dobitnik osvaja tortu iz Magnolia slastica u vrijednosti do 300 kuna, vina za nju i njega vinarije Josić i restoran Kaptolska klet daruje romantičnu večeru za dvoje uz čašu vrhunskog vina.

Članak 4: PRAVO I PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) koji u razdoblju od 20.02.2016. do 30.09.2016. u 23:59 sati naprave prijavu na nagradni natječaj koji se organizira u osam kola na načina da pošalju na mail romanticni@budi.in sljedeće podatke: Ime i prezime, E-mail, Kontakt telefon, Adresa romantične lokacije u Zagrebu, Fotografija romantične lokacije, Tekst koji sudionika natječaja veže uz prijavljenu lokaciju, a naziv maila „Prijava na nagradni natječaj KARTA ROMANTIČNOG ZAGREBA“. Sudionik nagradnog natječaja jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je sav prijavljeni sadržaj njegov autorski rad te da su svi podaci ispravni. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Prijave: Prijave se primaju u periodu od 20.02.2016. do 30.09.2016. Svaki mjesec žiri sastavljenog od zaposlenika 24sata i TZ Zagreb odabire najbolju prijavu koja će biti objavljena na web adresi budiin.24sata.hr. Natječaj se organizira u osam kola: 1. kolo od 20.2.2016. do 29.2.2016.,2. kolo od 1.3.2016. do 31.3.2016.. 3. kolo od 1.4.2016. do 30.4.2016., 4. kolo od 1.5.2016. do 31.5.2016., 5. kolo od 1.6.2016. do 30.6.2016., 6. kolo od 1.7.2016. do 31.7.2016., 7. kolo od 1.8.2016. do 31.8.2016., 8. kolo od 1.9.2016. do 30.9. 2016. Prijave koje žiri odredi kao pobjedničke će biti nagrađene prema Fondu nagrada definiranom pravilima nagradnog natječaja. Napomena: Prijavom na nagradni natječaj u skladu s člankom 4 Pravila, sudionici nagradnog natječaja pristaju da svi njihovi podaci i materijali budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima. Dobitnici će biti objavljeni na web adresi budiin.24sata.hr 1. kolo – 1.3.2016. utorak tijekom dana 2. kolo – 1.4.2016. petak tijekom dana 3. kolo – 2.5.2016. ponedjeljak tijekom dana 4. kolo – 1.6.2016. srijeda tijekom dana 5. kolo – 1.7.2016. petak tijekom dana 6. kolo – 1.8.2016. ponedjeljak tijekom dana 7. kolo – 1.9.2016. četvrtak tijekom dana 8. kolo – 3.10.2016. ponedjeljak tijekom dana

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona, e-maila ili preporučene pošte u roku od 8 dana od dana završetka kola natječaja u kojem su se prijavili. Ako dobitnik u roku od 5 dana ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

Članak 7: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.  Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici ovog natječaja, daju u korist pravo isključivog iskorištavanja autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćaju da se svi podaco i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, sudionik nagradnog natječaja koji je prijavio materijal se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti sudionika nagradnog natječaja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Sudionika nagradnog natječaja prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Sudionika. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...). Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organozatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 9: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, imena i prezimena djece, ostali podaci te fotografije crteža mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 10: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika, odnosno autora pobjedničkih uradaka bit će objavljeno na web adresi budiin.24sata.hr 1.3.2016. utorak za 1. kolo, 1.4.2016. petak za 2. kolo, 2.5.2016. ponedjeljak za 3. kolo, 1.6.2016. srijeda za 4. kolo, 1.7.2016. petak za 5. kolo, 1.8.2016. ponedjeljak za 6. kolo, 1.9.2016. četvrtak za 7. kolo, 3.10.2016. ponedjeljak za 8. kolo

Članak 11: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika  nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 13: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. 24sata d.o.o.

Komentari 0