Moda 28. lipnja 2012.

Pravila nagradne igre - ljeto

Na temelju članka 69., stavka 10., Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) 24sata d.o.o. iz Zagreba, Oreškovićeva 6H/1 donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
"Budi IN ljetna nagradna igra"

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom "Budi IN ljetna nagradna igra" je 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, MB 3224945, OIB: 78093047651. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe internet stranice www.budi.in.

Članak 2.
Nagradna igra održava se u u razdoblju od 28. lipnja u 11:00 sati do 04. srpnja 2012. godine u 11:00 sati.

Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena 28. lipnja  2012. na internet stranici www.budi.in.

Članak 4.
Nagradna igra održava se na portalu www.budi.in
Pravo sudjelovanja imaju svi registrirani posjetitelji portala www.budi.in koji u razdoblju trajanja nagradne igre pronađu igru na www.budi.in, te ispune obrazac za prijavu upisujući svoje ime, prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona, korisničko ime i odaberu dar za koji žele konkurirati u izvlačenju nagrada i odgovore točno na sigurnosno pitanje.

Članak 5.
Svaki sudionik može u nagradnoj igri sudjelovati neograničenim brojem prijava.

Članak 6.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 7.
Fond nagrada sastoji se od:

NAGRADA: Paket proizvoda Deborah (2 ruža i jedna olovka)
KOLIČINA: 5 
JED. CIJENA (S PDV-OM): 172,70

NAGRADA: Ručni sat M.GULLIVER FUNKY GREEN
KOLIČINA: 1 
JED. CIJENA (S PDV-OM): 1.500,00

NAGRADA: Ručni sat TUTTI MILANO 48 MM ORANGE
KOLIČINA: 1
JED.CIJENA (S PDV-OM): 660,00

NAGRADA: Kozmo poklon paketi
KOLIČINA: 5
JED. CIJENA (S PDV-OM): 300,00

NAGRADA: Havaianas japanke Slim
KOLIČINA: 1
JED. CIJENA (S PDV-OM): 199,00

NAGRADA: Havaianas japanke Slim Season
KOLIČINA: 1
JED. CIJENA S (PDV-OM): 219,00

NAGRADA: Havaianas japanke Spirit
KOLIČNA: 1
JED. CIJENA S (PDV-OM): 189,00

NAGRADA:Havaianas japanke Top
KOLIČINA: 1
JED. CIJENA (S PDV-OM): 129,00

NAGRADA: Havaianas japanke Brazil
KOLIČINA: 1
JED. CIJENA S (PDV-OM): 159,00

NAGRADA: Havaianas japanke Floral
KOLIČINA: 1 
JED. CIJENA S (PDV-OM): 139,00

NAGRADA: Poklon paket Pantene proizvoda
KOLIČINA: 6
JED. CIJENA S (PDV-OM): 300,00

NAGRADA: Parfem muški - CK One Shock
KOLIČINA: 5
JED. CIJENA S (PDV-OM): 299,00

NAGRADA: Parfem ženski - CK One Shock
KOLIČINA: 5
JED. CIJENA S (PDV-OM): 299,00

NAGRADA: LONGCHAMP, kolekcija Le pliage, ženska torbica
KOLIČINA: 1
JED. CIJENA S (PDV-OM): 1.200,00

NAGRADA: LONGCHAMP, kolekcija Roseau, ženska torbica
KOLIČINA: 1
JED. CIJENA S (PDV-OM): 2.300,00

NAGRADA: SAMSONITE, kolekcija Cordoba Duo, putni kovčeg
KOLIČINA: 1
JED. CIJENA (S PDV-OM): 1.500,00

NAGRADA: SAMSONITE, kolekcija Cordoba Duo, neseser /beauty case
KOLIČINA: 1
JED. CIJENA (S PDV-OM): 600,00

NAGRADA: Chilly poklon paket
KOLIČINA: 6
JED. CIJENA (S PDV-OM): 68,00

NAGRADA:Borotalco poklon paket
KOLIČINA: 5
JED. CIJENA (S PDV-OM): 72,00

Ukupna vrijednost nagradnog fonda (PDV uključen):  16.715,50 kn
Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.
Javno izvlačenje nagrada održat će se 04. srpnja 2012. godine u 12:00 sati u prostorijama 24sata d.o.o. u Oreškovićevoj 6H/1 Zagreb, gdje će se slučajnim odabirom putem računala izvući dobitnici nagradne igre.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija koju imenuje Uprava društva, te o tijeku javnog izvlačenja voditi Zapisnik.

Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena u na internetskoj stranici www.budi.in najviše 8 dana nakon javnog izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri – dobitnici - prihvaćaju obvezu objave imena za potrebe priređivača nagradne igre.

Članak 10.
24sata će u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana izvlačenja dobitnika. Dobitnici svoje nagrade mogu podići u prostorijama 24sata d.o.o. u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, u roku od 30 dana od primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku svoje nagrade, 24sata će ih ponovno u roku od osam dana od isteka roka za preuzimanje obavijestiti o dobitku, te će nagrade moći preuzeti u roku od 15 dana u prostorijama priređivača. Ako dobitnik ni u naknadnom roku  ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 11.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

Članak 14.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na internet stranici www.budi.in.

Članak 15.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Hrvoje Rendulić
Izvršni direktor za digitalne operacije
24sata d.o.o.

KLASA: UP/I- 460-02/12-01/524
URBROJ: 513-07-21-07/12-2
Zagreb,26.lipnja2012.

Komentari 0