01. prosinca 2017.

miss7 ti poklanja: Otkrij što je ChristMiss!

miss7.

Počelo je! Lampice, božićne dekoracije, ukrašene ulice, božićne pjesme iz svih zvučnika. A tek darivanje… skoro najbolji dio! Zna to i miss7 i zato ti predstavljamo ChristMiss

Znaš li što je ChristMiss?  Ništa posebno, samo najbolji nagradni kreativni natječaj u adventsko doba. To znači da svaki dan, od 1.12. do 24.12. naše missice Anamaria, Korana, Kristina i Sara nagrađuju baš tebe. Svaki dan novi poklon i novo iznenađenje, a sve što trebaš biti je najkreativnija. Prati nas svakim danom u 15.00 sati u live prijenosu Facebooka i otkrij što poklanjamo i kako doći do poklona. 

Prvi live prijenos počinje danas, 1.studenog i u njemu će naše miss7 Korana i Sara otkriti što danas poklanjamo, a pravila natječaja pogledaj niže u tekstu.

PRAVILA NATJEČAJA:

Članak 1: ORGANIZATOR Natječaj „ChristMiss“ raspisuje: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.
Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA Nagradni natječaj traje od 01.-24.12.2017. Redakcija Miss7 na Facebook stranici Miss7 objavljuje live video s uputama kako se svaki dan može osvojiti po jedan poklon. Natječaj će se odvijati svakodnevno- jedan dan jedan poklon. 
Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR Fond nagrada uključuje: 24 x poklon u vrijednosti od cca 200,00 kn
Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA Pravo prijave u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) koji u periodu od 01.-24.12.2017., sudjeluju u nagradnom natječaju na Facebook profilu Miss7 prema uputama koje će čuti u svakonevnim live videima. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju „ChristMiss“ prihvaćaju se Pravila ovog natječaja.
Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.
Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA Dobitnici osvajaju nagradu iz članka 3 ovih Pravila ukoliko budu najkreativnija osoba koju će izanarati naše missice – voditeljice (novinarke). Dobitnika ćemo proglasiti nakon 24 sata otkad bude objavljen jedan video i tako svaki dan do kraja natječaja. Dobintika je moguće objaviti na i web adresi miss7.24sata.hr, te korisititi u svrhu novog članka po isteku natječaja. Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnici pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.
Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE Dobitnik ovog natječaja svoj poklon će preuzeti prema dogovoru – u zf+grad 24 sata ili će mu nagrada biti dostavljena na kućnu adresu. Svi dobitnici bit će objavljeni u prost promo članku na portalu www.miss7.hr. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.
Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. i sve ostale komercijalne svrhe 24sata. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.
Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.
Članak 10: PUBLICITET Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA Imena dobitnika bit će objavljena na web adresi miss7.hr, najkasnije 19.07.2017.
Članak 12: POREZI Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.
Članak 13: U SLUČAJU SPORA U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.
Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora. 24sata d.o.o.

 

 

Komentari 0