Life&style 14. siječnja 2022.

Zaustavimo pandemiju u sjeni - muško nasilje nad ženama!

Unsplash/Danie Franco.

Autonomna ženska kuća Zagreb (AŽKZ) je prvo sklonište za žene koje su preživjele muško nasilje na području bivše istočne Europe koje je u prosincu obilježio 31 godinu rada.

Savjetovalište AŽKZ-a pruža ženama besplatno pravno i psihološko savjetovanje. Broj telefona Savjetovališta je 0800 5544, radno vrijeme je radnim danom od 10 do 17 sati. Pozivi su besplatni, a razgovori anonimni i povjerljivi.

Sklonište AŽKZ-a je sigurno mjesto na tajnoj adresi za žene i njihovu djecu koje su preživjele muško nasilje. U Skloništu ženama nudimo: individualni pristup svakoj ženi za rješavanje njezinog osobnog problema, psihološku podršku, psihoterapiju, svakodnevan rad s djecom u svrhu prorade traume te pravno savjetovanje, pisanje besplatnih pravnih podnesaka i besplatno pravno zastupanje do pravomoćnosti sudske presude.

Prema podacima MUP-a, 2020. godine smo imali porast kaznenog djela nasilja u obitelji za 40%, a 2021. godine kazneno djelo nasilja u obitelji je nastavilo rasti za još daljnjih 8,4%. Također u 2020. ubojstva žena od strane sadašnjih ili bivših partnera su porasla za 33%. Nažalost, kazneno djelo silovanja žena 2020. godine je u porastu za 52%.

Istraživanje AŽKZ-a o utjecaju pandemije na porast rodno uvjetovanog nasilja je ukazalo na sljedeće:

  • trećina ispitanih žena i njihove djece je tijekom pandemije bila ugroženija od nasilja nego prije pandemije
  • za vrijeme pandemije posebno su učestali verbalni napadi, ozbiljne prijetnje, emocionalno zlostavljanje i socijalna izolacija
  •  pojavile su se nove vrste nasilnog ponašanja prema ženama i djeci, kao npr: ugrožavanje zdravlja žena i djece zabranom nošenja maski i korištenja dezinfekcijskih sredstava tijekom pandemije. Ženama je bilo zabranjeno odlaziti na posao jer je on tvrdio da će mu donijeti virus i zaraziti ga. Za žene ta činjenica je rezultirala otkazom, također im je bilo zabranjeno odlaziti u ljekarnu, trgovinu i sl. 16,7% žena izjavljuje da su partneri njima i djeci namjerno kihali i kašljali u lice, s ciljem da ih zaraze.

Osim elementarne nepogode potresa, pandemije COVID-19 i inflacije koji su pogodili Hrvatsku, istovremeno imamo i vrlo ozbiljnu pandemiju u sjeni – znatan porast muškog nasilja nad ženama.

 | Autor:

„Došao je kući i on je odmah s vrata krenuo biti nasilan, vikao je i psovao: 'J***m ti mater', 'p***a ti materina' i odmah me počeo tući. Nakon što me nekoliko puta pljusnuo, nastavio je po kući razbijati, a cijelo to vrijeme dok je razbijao je vikao: 'K**** vam je mama djeco'“, ispričala je bivša stanarka skloništa Autonomne ženske kuće Zagreb. Prijateljica joj je dala broj 0800 5544, gdje je dobila je podršku da se izvuče iz nasilja. Nakon poziva je došla s djecom i primljena je u sklonište AŽKZ-a. Nakon nekoliko dana što je provela u Skloništu je rekla: „Ja sam mislila da ću se spasiti samo ako me ubije, ali mirno spavam i osjećam se sigurno“.

Dom je najopasnije mjesto za žene i njihovu djecu! Želimo takvim iskustvima žena i djece reći STOP!

Iz statistike Autonomne ženske kuće Zagreb proizlazi da se čak 83% zlostavljanih žena u strahu od daljnjeg nasilja, povlači u šutnju i ne prijavljuje nasilje.

Pozivamo članove svih stranaka u parlamentu da budu suglasni da nasilje protiv žena nije društveno prihvatljivo. Neophodan je sveopći konsenzus među svim parlamentarnim strankama jer pozicija i opozicija moraju disati kao jedno tijelo kad je riječ o rodno uvjetovanom nasilju protiv žena i femicidu.

Muško nasilje protiv žena je zločin!

Za nasilje je uvijek odgovoran i kriv nasilnik, a nikada žena koja je nasilje preživjela!

Za nasilje nema opravdanja, prekinimo šutnju i recimo STOP nasilju protiv žena!