Life&style

Pravila nagradnog natječaja Ljetna missija

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj „#ljetnamissija“ raspisuje: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se traži od korisnika da odigraju kviz znanja i brzine koji trebaju točno i u najkraćem vrmenu odigrati. Nagradni natječaj traje od 28.07. – 28.08.2021. na web portalu www.ljetnamissija.24sata.hr

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada u prvom krugu natječaja uključuje:

2x1 Designer Outlet Croatia poklon kartice od 500 kn

1 De'llure poklon kartica od 500 kn

1 Dermalogica daily microfoliant (75 g)

Fond nagrada u drugom krugu natječaja uključuje:

wellness vikend za dvije osobe u vrijednosti 3891,20 koji obuhvaća: 

 • smještaj u Premium sobi hotela Well****
 • polupansion (1 x lokalna zagorska večera)
 • bon od 75,00 kn za zamjenu pansionske večere u jednom od restorana u okolici* 
 • obloga tuheljskim termalnim blatom 20 min.
 • refleksna masaža stopala »Hod po oblacima« 60 min.
 • 1 x lokalna zagorska večera s lokalnim vinom
 • neograničen ulaz u Svijet sauna  
 • neograničeno kupanje na bazenima Vodenog planeta
 • kupanje na bazenima Termalija Relax u Termama Olimia, Slovenija
 • noćno kupanje na bazenima Vodenog planeta subotom do 00:00 h ujutro
 • korištenje fitness studia
 • »wellness bag« (torba s ogrtačem i ručnikom)
 • animacijski WELL program
 • gratis wi-fi u prostorijama hotela

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) koji odigraju kviz i upišu svoje osobne podatke u skladu s Pravilima ovog natječaja.

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 6: Prikupljanje podataka o sudionicima

Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (e-mail adresa), sukladno Pravilima o korištenju osobnih podataka niže. Navedeni podaci će biti upotrijebljeni za preuzimanje nagrade i direktni marketing, pod uvjetom da sudionici pristanu na primanje poruka marketinške prirode (newsletter). U slučaju da pristanete primati poruke marketinške prirode (newsletttere), Vaši osobni podaci će biti dijeljeni s društvima koja šalju dotične poruke (newslettere), primjerice s društvom Designer Outlet Croatia d.o.o. Sop (Rugvica Municipality), Street Alfreda Nobela 2 Commercial Court in Zagreb, OIB 97555019516, i u tom će se slučaju ti pošiljatelji smatrati voditeljima obrade Vaših osobnih podataka. U svakom slučaju, tj. neovisno o tome čiji ste newsletter pristali primati, molimo Vas da pažljivo proučite politike privatnosti pošiljatelja tih newslettera, u kojima možete pronaći više informacija o obradi Vaših osobnih podataka, Vašim pravima i drugim pitanjima.

Članak 7: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Dobitnik se bira svaki dan za vrijeme trajanja natječaja, a zadatak korisnika je da odigraju kviz znanja i brzine koji trebaju točno i u najkraćem vremenu na webstranici www.ljetnamissija.24sata.hr Dobitnici osvajaju nagradu iz članka 3 ovih Pravila. Ime, prezime i prijavljeni materijal sudionika i dobitnika je moguće objaviti na i web adresi miss7.24sata.hr, te korisititi u svrhu novog članka po isteku natječaja. Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnici pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 8: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o dobitku nagrade putem e-maila u roku od pet dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od dva dana ne odgovori na e-mail, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. i sve ostale komercijalne svrhe 24sata. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 10: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 11: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 12: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika bit će objavljena na web adresi www.ljetnamissija.24sata.hr, svakog idućeg dana natječaja do 12h

Članak 13: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 14: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 15: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora.

24sata d.o.o.

Pravila o korištenju osobnih podataka

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju „#ljetnamissija“ koja se održava od 28.7. – 28.08.2021. te davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz obrasca (Ime, prezime, adresa stanovanja, email i broj telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 3 godine od dana zaprimanja Vaših podataka. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite 24sata d.o.o. na email info@miss7.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, elektroničkim putem na email info@miss7.hr ili pisanim putem na adresu Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, uz napomenu „odjel marketinga“. Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. Ukoliko odlučite da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na info@miss7.hr
 

Photo: None

Komentari 0