Life&style 21. prosinca 2020.

Novi zakon: ako žena nije rekla "DA", sve nakon toga je silovanje, svaki spolni čin

Shutterstock/Getty.
  • Na žalost, mjesto zbivanja je Danska, ne Hrvatska, ali i to budi nadu u globalno bolje zakone o seksualnom nasilju
  • Danska je promijenila zakonsku definiciju silovanja: više nije potrebno da silovatelj primijeni ikakvu prisilu, bilo fizičku, bilo moralnu poput prijetnje ili ucjene: dovoljno je da druga strana nije dala pristanak i bilo koji spolni akt postaje silovanje
  • Nije potrebno niti izgovoriti "ne" jer neke žene to ne mogu zbog šoka, paraliziranosti od straha ili opijenosti. Dovoljno je da je izostalo svjesno "da!". Također, nakon pristanka, žena se može i predomisliti

Seksualno nasilje teška je tema, ne samo zato što to je još jedan, brutalni čin gaženja ljudskih, a najčešće (u više od 90%) ženskih prava, što ostavlja dugotranje posljedice na žrtvu, što je i dalje povezano sa stigmatiziranjem žrtve, a ne napadača. Ne samo stoga što se o njemu dovoljno ne govori, što se velika većina slučajeva nikada ni ne prijavi (na 1 prijavljeni slučaj dolazi 15-20 neprijavljenih) i što su kazne najčešće neprimjereno blage. Vrlo traumatičan element je i sudski proces tijekom kojeg se žrtva još više traumatizira te mora odgovarati na pitanja je li se doista branila, kako se branila i je li se dovoljno branila? Je li se svom budućem napadaču nasmješila, je li taj osmijeh bio pozivajući, je li se s njime družila te večeri?

Je li pila alkohol, kako je bila odjevena? Je li mu baš rekla da ne želi, je li to bilo jasno, uvjerljivo ili se moglo i prečuti? Ili protumačiti na krivi način? Je li sve izmislila? Je li zapravo je htjela, a onda se predomislila? Jer... puj pike, nema toga? Da, na takva pitanja moraju odgovarati žrtve silovanja. Pokušava li se njima dokazati krivnja optuženome ili se s njega skinuti, podijeliti se odgovornost na dvoje ili sasvim prenijeti na žrtvu?

Danska je novim zakonom tome odlučila zauvijek stati na kraj promijenivši ovih dana zakonsku definiciju silovanja. Više nije potrebno da silovatelj primijeni ikakvu prisilu, bilo fizičku, bilo moralnu poput prijetnje ili ucjene - ovo potonje ni neki suci, na žalost, ni sada ne smatraju jednakovrijednom prisilom kao razbijeni nos. Dovoljno je, kaže novi danski zakon, da druga strana nije dala pristanak - i već će bilo koji spolni akt biti silovanje.

 | Autor: Shutterstock/Getty Shutterstock/Getty

Dapače, postoji mogućnost da se osoba koja je pristala predomisli, kao i u svemu u životu, i povuče svoj pristanak: od tog je trenutka svaki nastavak nekoga spolnog čina - silovanje. "No" means "ne!", bilo kada i u bilo kojim okolnostima s tim da je zakon uzeo i obzir situacije u kojima je žrtva koja je, na primjer, opijena ili spava ili je zanijemila od straha, šoka možda neće moći izgovoriti to "ne". Stoga nije ni nužno reći "ne!". Dovoljno je da je izostalo svjesno "da!". Samim time je spolna aktivnost druge osobe prema njoj poprila značajke kaznenog djela silovanja.

Priželjkujemo ovakav zakon i u Hrvatskoj. Što bi bio veliki, ali samo prvi korak. Sljedeća bi želja bila da ga svi uključeni u sudski postupak imaju na umu i pridržavaju ga se. 

 

POGLEDAJ VIDEO: Znaš li da si genijalna?

Komentari 0