Life&style

Je li rak dojke izlječiv?

Rak dojke je najčešće dijagnosticirani karcinom, a ujedno je i najčešći uzrok smrti od raka kod žena u svijetu. (1) Prestigao je karcinom pluća po svojoj pojavnosti, čineći 11,7% od svih slučajeva raka u svijetu. Incidencija raka dojke u zemljama u razvoju je niža nego u razvijenim zemljama, što donekle možemo pripisati i manjem odzivu na preventivne preglede, često i nepostojanju istih. U razvijenim zemljama svijeta situacija je nešto drukčija, pa tako na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama rak dojke je najčešće dijagnosticirani karcinom, a drugi je najčešći uzrok smrti od raka u žena (2). 

 | Autor: Prim.dr.sci. Filip Grubišić-Čabo Često se postavlja pitanje je li rak dojke izlječiv? Načelan odgovor bi bio kako jest, ali u pravilu u ranom stadiju, dok je zloćudni tumor ograničen na dojku i/ili okolne limfne čvorove. Na sreću u razvijenom svijetu kod većine bolesnika koji boluju od raka dojke se tumor otkrije u ranom stadiju bolesti, kada je rak ograničen na dojku i/ili najbliže limfne čvorove, dakle u stadiju kada je bolest za većinu oboljelih izlječiva. U uznapredovalom stadiju bolesti, kada se rak dojke već proširio na udaljena mjesta u organizmu, u pravilu možemo govoriti o dužini i kvaliteti  života, a vrlo rijetko i o izlječenju od bolesti. Slijedom činjenice kako zloćudne tumorske stanice karakterizira nekontroliran rast, invazija u susjedna tkiva te davanje udaljenih presadnica, što je veći tumor veća je i mogućnost da su se tumorske stanice proširile u udaljena tkiva, a što onda smanjuje mogućnost izlječenja. Važno je naglasiti kako rak dojke mogu dobiti i muškarci, iako znatno rjeđe nego žene. Postojanje oboljelih od raka dojke u obitelji povisuje šansu za nastanak bolesti, iako rak mogu dobiti i osobe kod kojih u obitelji nije bilo oboljelih. Suvremenim metodama liječenja, koja obuhvaćaju u ranim stadijima bolesti obično operaciju, često kombiniranu sa zračenjem, kemoterapijom, endokrinom terapijom  i imunoterapijom, znatno se poboljšavaju izgledi za izlječenjem oboljelih osoba. U uznapredovalom stadiju bolesti, kada već postoje udaljene presadnice, suvremenim metodama liječenja uspjeli smo značajno produžiti život, odnosno poboljšati kvalitetu preostalog života, s nadom da ćemo u skoroj budućnosti uspjeti prošireni maligni tumor dojke prevesti u kroničnu bolest, s doživljenom očekivanom dužinom života.  Vrsta terapije koja će se primijeniti ovisi o stadiju bolesti, karakteristikama tumora (hormon receptorski pozitivan ili negativan, izražajnosti receptora ljudskog epidermalnog čimbenika rasta 2 / engl. human epidermal growthfactor 2 (HER2)/; Ki67 ( indeks proliferacije ); PD-L1 statusu (prisustvo proteina koji omogućava stanicama raka da izbjegnu napad obrambenih stanica organizma) i drugim osobinama tumora kao i osobinama oboljele osobe (kronične bolesti, nepodnošenje terapije, tjelesna kondicija, itd.). 

Zaključak

Najbolji rezultati liječenja raka dojke postižu se kada se tumor otkrije u ranoj fazi bolesti, i to najbolje kada još nije pipljiv, što bi u pravilu značilo mamografijom ili drugim metodama pretraga. Stoga odziv na mamografije „po pozivu“, samopregled dojki a u slučaju postojanja sumnje odlazak kod liječnika te eventualno druge potrebne pretrage, kao što su: ultrazvuk, punkcija odnosno magnetska rezonanca ( MR) dojki često „život znače“. Ako se rak dojke rano otkrije tada se najčešće pristupa poštednoj operaciji, jer je studijama dokazano kako se poštednim operacijama mogu dobiti jednako dobri rezultati u liječenju, kao i kada se operacijom odstrani cijela dojka.(3) Doista nema razloga da se ne odazivamo na preventivne preglede, jer neodazivanjem pokazujemo kako ne vodimo računa o svom zdravlju, koje je tako lako zaštititi a tako teško vratiti. 

Tekst: Prim. dr. sci. Filip Grubišić-Čabo, specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, OB Šibenik 

Literatura:
1) Sung H, Ferlay J, Siegel RT, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2021; 71: 209-249. 
2) Siegel RL, Miller KD, Fuchs HE, Jemal A. Cancer Statistics, 2021. CA Cancer J Clin 2021; 71:7.
3) Veronesi U, Cascinelli N, Mariani L, et al. Twenty-year follow-up of a randomized study comparing breast-conserving surgery with radical mastectomy for early breast cancer. N Engl J Med 2002; 347:1227.

Članak sponzorira Novartis Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 37b, 10 000 Zagreb, tel. 01 6274 200, fax. 01 6274 255, novartis.hrvatska@novartis.com

ONC - DM19 - 17/11/2022 - HR2211176766

Photo: Shutterstock