Beauty

Čudotvorna meditacija: Za ljepotu, zdravlje, bolji san....

Stanje uma refelktira se na tijelo, a meditacija potiče sretne misli i sklad...

Meditacija kao tehnika ponavljanja mantre je bila znana u mnogim kulturama svijeta, od Indije, Kine, Japana, Egipta, Grčke i Rima, a pomaže smanjenju nagomilanog stresa, punjenju naših unutarnjih baterija, razvija intuiciju, poboljšava zdravlje i kvalitetu života. Znanstveno je dokazano da se stanje uma može reflektirati i na tijelo.

 | Autor: Instagram/Nives Celzijus Instagram/Nives Celzijus

Za vrijeme sna, kada um ulazi u finije stanje svijesti, usporava se rad srca, potrošnja kisika opada za 8%, regeneriraju se tkiva. Za vrijeme meditacije dolazi do potpune sinkronizacije moždanih valova, usporavanja metabolizma, pa tako i potrošnja kisika opada za 16% što znači dvostruko veći počinak nego za vrijeme najdubljeg sna. Nadalje dolazi do smanjenja rada srca, snižavanja krvnog tlaka, harmonizacije simpatičkog i parasimpatičkog živčanog sustava, smanjenja proizvodnje mliječne kiseline i drugo.

 | Autor: Instagram/Nives Celzijus Instagram/Nives Celzijus

Postiže se harmonija tijela, duha i emocija te se tako razvija osobnost, sreća i zdravlje. Pokazalo se također da kad osoba meditira, odašilje neku vrstu energetskog polja mira, sreće, tolerancije i sklada te da se taj energetski val širi na umove ljudi koji se nalaze u okolini.

Photo: Instagram/Nives Celzijus

Komentari 0